Aktuellt:

Etnofiktion - Praktikbaserad PhD i tillämpat drama och etnografisk film

· Dokumentären

· Etnofiktionen

· Publikationer

 
 

filmer


Scen ur filmen Ingenting Kan Stoppa Oss! (Regi: Sjöberg, Sverige 2006)

TRAILER

faktafiktion.se producerar digitala videofilmer och erbjuder filmfotografi/ regi för externa produktioner av dokumentärfilm.

Företaget drivs av Johannes Sjöberg som har frilansat som dokumentärfilmsfotograf och regissör sedan 2001.

Digital kamerateknik har sedan mitten av 90-talet befriat dokumentärfilmsgenren, såväl tekniskt som ekonomiskt. Filmmediet har blivit tillgängligt för gemene man. Med lätthanterlig teknik och överkomliga prisnivåer antar dv-filmaren författarens fria och oberoende roll.

Men författare är man inte bara för att man äger ett papper och en penna, man måste ha en historia att berätta - och göra det bra.


Poster från filmen Roadtrip (Regi: Searle, Storbritannien 2003) 2:a kameraman: Sjöberg

faktafiktion.se producerar dokumentärfilmer, alltifrån intervjufilmer till filmer av det mer observerande slaget. Företaget inriktar sig speciellt på att producera etnografiska dokumentärfilmer, spoof dokumentärer och etnofiktioner.

Etnografisk dokumentärfilm kan placeras någonstans mellan genrens akademiska hemvist inom visuell antropologi, och mer populära presentationer för TV och bio. Avsikten är att sprida en komplex förståelse för kulturella variationer.


Foto ur filmen Long Time No See (Regi: Sjöberg, Guatemala och Storbritannien 2001)

TRAILER

Gränsen mellan sanning och lögn är etisk, den mellan fakta och fiktion är estetisk. När spelfilmsregissörer använder sig av dokumentära filmtekniker, och dokumentär-filmare av drama, rör de sig i gränslandet mellan fakta och fiktion. Ett ingenmansland, där historieberättaren leker med våra associationer:

Spoof dokumentären ('fake dokumentären') driver med dokumentärfilms genren och använder formatet som en plattform för satir och parodi.

Etnofiktionen är en genre där regissören ber sina informanter improvisera fram en berättelse i kollaborativ anda. Avsikten är att låta dramatisk improvisation frilägga aspekter av den främmande kulturen som annars inte skulle ha uppenbarats.

faktafiktion.se hoppas på att få vara en trickster inom film och media, att få underhålla och undervisa från sitt mobila hem i gränslandet mellan fakta och fiktion.