Aktuellt:

Etnofiktion - Praktikbaserad PhD i tillämpat drama och etnografisk film

· Dokumentären

· Etnofiktionen

· Publikationer

 

   
 

föreläsningar


Föreläsare: Johannes Sjöberg
(Helsingfors 2004)

faktafiktion.se har som målsättning att sprida förståelse för människans kulturella variationer och underlätta interkulturell kommunikation.

Företaget drivs av Johannes Sjöberg som har gästföreläst i socialantropologi, visuell antropologi och drama sedan 1997 på bl a Linköpings Universitet, Högskolan i Dalarna, Stockholms Universitet, Universidade de São Paulo, University of Manchester och Nordic Anthropological Film Association.

Alla föreläsningar sker i samband med filmvisning och kan även presenteras på engelska, portugisiska eller spanska.

Antropologens konstnärliga frihet och begränsning
Socialantropologi är läran om människan som kulturell varelse. Antropologens forskningsmetod kallas deltagande observation. Detta är en s k kvalitativ forskningsmetod som går ut på att under en längre tid leva i den kultur man undersöker. Målet är att uppnå förståelse ur ”the natives point of view” – att förstå kulturen ur informanternas eget perspektiv. Antropologer har ibland använt konstnärliga medel för att presentera sina forskningsresultat. Föreläsningen diskuterar för- och nackdelarna med tillämpningen av konstnärliga medel inom socialantropologi.

Visuell antropologi och etnografisk film
Visuell antropologi är en form av tillämpad antropologi där forskaren använder sig av film för att undersöka och förmedla kulturell kunskap. Produkten kallas etnografisk film och används inom den akademiska kontexten som ett komplement till antropologiska texter. Etnografisk film kan också presenteras för den bredare publiken på bio och television med avsikt att underhålla, beröra och undervisa.

Etnofiktion
Etnofiktionen fördes fram som genre av den franske antropologen och etnografiske filmaren Jean Rouch på 50-talet. När han kände sig begränsad av det akademiska formatet och den strikt dokumentära filmgenren, lät han sina informanter improvisera fram filmer. I kollaborativ anda kombinerades antropologisk förståelse med kulturell kunskap och drama. Även spelfilmsregissörer utanför den akademiska kontexten har arbetat på detta sätt med amatörskådespelare i olika kulturer.

Där improviserad film och teater improvisation mötas...
Digital kamera- och redigeringsteknik har gjort det lättare och billigare att göra film. Denna utveckling har skapat möjligheter för regissörer såväl som skådespelare att experimentera med film mediet på ett sätt som var omöjligt innan 90-talets mitt. Nya möjligheter har öppnats sig för skådespelare att pröva på DV-regissörens roll och att utforska nya sätt att använda skådespeleri i film: som konst med avsikt att underhålla och beröra, och även som tillämpat drama där konsten används för att hjälpa människor. I den här föreläsningen kommer den senaste utveckling att demonstreras med filmgenrer som balanserar på den tunna linjen mellan fakta och fiktion, där improviserad film och teaterimprovisation möts.